Turkey

Eight in 10 people think there will be a water shortage in the country in the coming days and the coming years.

Her 10 Kişiden 8’i Su Kıtlığı Yaşanacağını Düşünüyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü Araştırması ile bu hafta; önümüzdeki günlerde su kıtlığı yaşanılacağı, bireysel olarak önlem alınmadığı ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi konular ele alındı.

21 Mart 2023      Toplum

Her 10 kişiden 8’i önümüzdeki günlerde ve senelerde ülkemizde su kıtlığı yaşanacağını düşünüyor.

20mart-3

 

Mevsimsel değişiklikler / küresel ısınma su sıkıntısının en önemli sebebi olarak belirtiliyor. Ancak tüm nedenlere bakıldığında bireylerin su israfı yapması, devlet kurumlarının yeterli önlem almaması, su kaynaklarının kirlenmesi ve nüfus artışı da öne çıkan diğer sebepler.

20mart-4

 

Su kıtlığı konusunda bireysel olarak önlem almadığımız toplumdaki genel kanı. Her 10 kişiden 8’i bireyler ve toplum olarak yeterli önlemi almadığımız görüşünde.

20mart-5

 

Bireylerin çoğunluğu su israfını önlemek için önlem aldığını söylüyor. Önlemlerin başında suyu boşa akıtmamak geliyor.

20mart-6


 

Ipsos Türkiye CCO'su Yasemin Özen Gürelli verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Ipsos Türkiye CCO'su Yasemin Özen Gürelli verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Su kıtlığı, dünya genelinde giderek artan bir sorun. Uzmanlar bu on yılın sonunda, ihtiyaç duyulan tatlı suyun sağlanabilen suyu %40 oranında aşması sonucunda bir su krizi yaşanacağını belirtiyor.

Ülkemizde de mevsimsel değişiklikler ve küresel ısınma gibi etkenlerin yanı sıra bireysel ve kurumsal nedenler su krizine neden olabilecek önemli faktörler arasında.

Toplumun %82’si yakın gelecekte Türkiye’de su sıkıntısının belirgin şekilde hissedileceğini düşünürken %78'i önümüzdeki günlerde ve senelerde ülkemizde su krizi yaşanacağına inanıyor. Toplumun %63’ü su kıtlığının en önemli nedenlerinden birinin bireysel su israfı olduğunu ve %84'ü su israfını önlemek için birtakım önlemler aldıklarını belirtiyor.

Toplumun su kıtlığı konusundaki farkındalığının yüksek olması ve bireysel sorumluluk hissetmesi , su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu gerçeği kabul etmiş bir toplumun, olumlu niyeti, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik oluşturulacak politikaları benimsemesi ve davranış değişikliği daha kolaydır. 

Toplumun %48’i devlet kurumlarının yeterli önlem almamasını su kıtlığının bir diğer önemli nedeni olarak görmektedir. Dolayısıyla yetkili mercilerin, kurumsal ve bireysel su tüketimini denetleme yasaları oluşturumasının yanı sıra, bireysel tasarrufu destekleyici politikaları teşvik eden kampanyalar düzenlemesi, toplumda olumlu bir karşılık bulacaktır.

Bu politikalar arasında, suyun tasarruflu kullanımına yönelik kampanyalar düzenlemek, su tasarruflu ürünlerin kullanımını teşvik etmek sayılabilir. Bu kampanyalar, suyu nasıl tasarruflu bir şekilde kullanacakları, su tasarruflu ürünlerin neler olduğu ve atık suyun nasıl arıtılacağı gibi konularda bireylere bilgi vererek, farkındalıklarını artırabilir. Bu önlemler arasında, hali hazırda bireylerin su tasarrufu için en fazla başvurdukları suyu boşa akıtmama, muslukları sıkıca kapatma, daha az su tüketen ürünleri tercih etme ve duş sürelerini kısaltma gibi çeşitli adımlar da sık olarak vurgulanması, kalıcı ve yaygın davranış değişikliği ve toplumsal dönüşüm için kritiktir.

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:

  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye nüfusu temsil eden 800 birey ile 23-30 OCAK 2023 tarihleri arasında online anket yöntemiyle (CAWI) gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Next in

Next in